Нууцлалын Бодлого

Энэхүү хуудас дээр:

Вэбсайтыг хэрхэн ашиглах тухай чухал мэдээлэл

Америкийн Нэгдсэн Улсын Төрийн Департамент нь визийн мэдүүлэгт өргөдөл гаргагчийн мэдээллийг цуцлуулах, боловсруулах ажилд тусламж авахаар CGI Federal (Си Жи Ай Федерал) компанитай гэрээ хийсэн болно. Си Жи Ай Федерал нь нууцлалтай холбоотой асуудалд маш болгоомжтой ханддаг. Бид энэхүү нууцлалын бодлогыг нэвтрүүлэхээр болж, таны визийн мэдүүлэг болон вэбсайтад оруулсан мэдээлэлтэй холбоотой таны хувийн мэдээлэлд хэрхэн хандах тухай таниулахаар уг мэдэгдлийг нийтэлсэн болно. Бид байж болох хамгийн боломжит нөхцөлд хувийн мэдээллийг тухайн мэдээллийн эзнээс нь авдаг. Үүнд уг вэбсайтад оруулсан хувийн мэдээлэл болон виз мэдүүлгийн үеийн биометрийн мэдээлэл багтана. Энэхүү вэбсайтыг ашигласнаар та визийн үйлчилгээтэй холбоотой оруулсан хувийн мэдээллийг авах, нэгтгэх, ашиглах, хадгалах, ил болгохыг зөвшөөрч байна. Та вэбсайтыг ашигласнаар та виз мэдүүлэг өгөхтэй холбоотой электрон холбоогоор холбогдохыг хүлээн зөвшөөрч байна. Үүнд харилцан дуу хоолойгоор хариулах болон дуудлагын төвийн харилцаа багтана. Хэрэв та Си Жи Ай Федералыг өөртөө тань холбогдохыг хүсэхгүй байгаа бол энэхүү вэбсайтыг бүү ашигла. Си Жи Ай Федерал нь таны хувийн мэдээллийг зөвхөн доорх зорилгоор ашиглах болно:

  • Америкийн Нэгдсэн Улсын Төрийн Департаментад өргөдөл гаргагчийн мэдээллийг цуглуулах;
  • Америкийн Нэгдсэн Улсын Төрийн Департамент руу хувийн мэдээлэл илгээх эсвэл таны хүсэлтийн дагуу виз мэдүүлгийн явцад шаардлагатай үед Си Жи Ай Федералын туслан гүйцэтгэгч, борлуулагч, ханган нийлүүлэгчидтэй хувийн мэдээллийг хуваалцах;
  • Холбогдох хууль, журам, хууль ёсны ажиллагааг даган мөрдөх;
  • Бусдынэрүүл мэнд, аюулгүй байдал, сайн сайхан байдлыг хамгаалах;
  • Өөрсдийн эрхийг хамгаалах эсвэл зохих хуулийн арга хэмжээ авах эсвэл;
  • Америкийн Нэгдсэн Улсын Засгийн газартай хийсэн бидний гэрээний үйл ажиллагаанд шаардлагатай тохиолдолд мэдээллийг ашиглах нь хуулиар зөвшөөрөгдсөн бөгөөд энд заасан нөхцөлүүдээр хязгаарлагдаагүй бол.

Си Жи Ай Федерал нь зөвхөн таны визийн мэдүүлэгт шаардлагатай мэдээллийг цуглуулдаг бөгөөд визийн явцад шаардлагатай болон Америкийн Нэгдсэн Улсын Төрийн Департаменттай хийсэн гэрээнд заасан хамгийн бага хугацаанд таны хувийн мэдээллийг хадгалдаг. Энэхүү вэбсайт нь статистикийн тооцоо болон дүн шинжилгээ хийх, вэбсайтыг үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор таны Интернет Протокол буюу IP хаяг, интернэт үйлчилгээний компани, үйлдлийн систем, хандалт хийсэн цаг өдөр болон бусад сайтын хэрэглээний мэдээллийг автоматаар цуглуулдаг бөгөөд Си Жи Ай Федерал энэхүү мэдээллийг ашиглаж болно. Таны мэдээллийг хамгаалахын тулд Си Жи Ай Федерал нь зүй ёсны зохион байгуулалтын, техникийн болон бодит хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлж, таны мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй халдах, мэдээллийг дэлгэхээс сэргийлнэ. Си Жи Ай Федерал мөн таны хувийн мэдээлэлтэй ажилладаг туслан гүйцэтгэгчид, борлуулагчид, ханган нийлүүлэгчид гэх мэт гуравдагч этгээдүүдээс мэдээллийн аюулгүй байдлыг адилхан хангах шаардлага тавина. Гэхдээ интернетийн орчин нөхцөлийг харгалзан,зөвшөөрөлгүй этгээд эдгээр хамгаалалтыг нэвтэлж таны хувийн мэдээллийг урвуугуур огт ашиглах боломжгүй гэдгийг Си Жи Ай нь батлах боломжгүй. Энэ вэбсайт нь зөвхөн насанд хүрсэн хүнд зориулагдсан. Насанд хүрээгүй хүмүүс хувийн мэдээллээ оруулахдаа хариуцлагатай насанд хүрэгчийн тусламж авах хэрэгтэй. Си Жи Ай Федерал нь энэхүү нууцлалын бодлогыг хэзээ ч хамаагүй өөрчлөх, засвар оруулах, шинэчлэх эрхтэй. Хэрэв хувийн мэдээллийг тань цуглуулах, ашиглахтай холбоотой асуулт байвал support@ustraveldocs.com хүсэлтээ илгээнэ үү.

CGI Холбооны мэдээллийн нууцлалын тухай мэдэгдлийг бүрэн эхээр нь унших бол энд дарна уу.