Paso atsiėmimas

SVARBU: INFORMUOJAME, KAD PASIKEITĖ PASŲ SU VIZOMIS GRĄŽINIMO TVARKA. Daugiau informacijos rasite https://lt.usembassy.gov/lt/visas-lt/nonimmigrant-visas-lt/.


Apmokėjimo galimybė

Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. pareiškėjai gali sumokėti neimigracinių vizų mokesčius tik per „Trustly“ sistemą. Instrukcijos pateikiamos čia.


Jungtinių Valstijų ambasados Vilniuje informacija

JAV atstovybė Lietuvoje supranta, kad daugelis vizų pareiškėjų sumokėjo kreipimosi dėl vizos mokestį ir vis dar laukia, kol galės suplanuoti pokalbį. Mes stengiamės kuo greičiau ir saugiau sugrįžti prie įprastinės vizų išdavimo tvarkos. Tuo tarpu norime jus užtikrintii, kad JAV atstovybė pratęs jūsų kreipimosi dėl vizos mokesčio(žinomo kaip MRV mokestis galiojimą iki 2021 m. gruodžio 31 d., kad visi pareiškėjai, negalintys suplanuoti vizos pokalbio dėl sustabdytos įprastinės konsulinės veiklos, turėtų galimybę kreiptis dėl vizos ir pasinaudoti jau sumokėtu mokesčiu. Prašome tikrinti informaciją apie įprastinės veiklos atnaujinimą šioje svetainėje.


Vadovaudomasi Prezidento įsakymu Nr. 10014, nuo 2020 m. liepos 15 d. Jungtinių Valstijų ambasada Vilniuje atnaujino tam tikras neimigracinių vizų paslaugas, teikiamas: keliautojams, kuriems reikia skubiai išvykti dėl neatideliotinų reikalų; studentams, besikreipiantiems dėl F ir M vizų, bei kai kurių mainų programų dalyviams (J); oro ir jūrų įgulos nariams (C1 / D); ir kai kuriems JAV piliečių šeimos nariams. Nors ambasada siekia kuo greičiau išnagrinėti vizų prašymus, tikėtina, kad dėl didelių apimčių tokių paslaugų laukti gali tekti ilgiau.

PASTABA: Visi vizų pareiškėjai, atvykę į ambasadą ir jos teritoriją, visada privalo turėti ir naudoti veido kaukes.

VIZŲ ATNAUJINIMAS: Primygtinai rekomenduojame aukščiau išvardytų grupių pareiškėjams, kurie atnaujina anksčiau išduotas tos pačios kategorijos neimigracines vizas, kurių galiojimo laikas baigėsi ne daugiau kaip prieš 24 mėnesius, teikti paraiškas dėl vizų atnaujinimo be pokalbio, vadovaujantis instrukcijomis, kaip kreiptis dėl vizos be pokalbio („Interview Waiver“) ir NEplanuoti pokalbio dėl vizos bendra tvarka. Tiksli informacija tiklalapyje ustraveldocs.com/lt.

Jei turite skubių reikalų ir turite nedelsdami keliauti, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis čia ustraveldocs.com, arba susisiekite su skambučių centru telefonu +370 5 2140560 ir paprašykite pokalbio dėl vizos skubos tvarka. Pareiškėjai dėl H1B, H2B, H4, L ir tam tikrų programų dalyviai, besikreipiantys dėl J vizų, kuriems taikomas Prezidento įsakymas 10052, turėtų prašyti pokalbio tik tuo atveju, jei mano, kad gali pasinaudoti viena iš įsakyme išvardytų išimčių.


Sausio 31 d., 2020 m.

2020 m. Sausio 31 d. buvo priimtas naujas JAV Prezidento įsakymas (,,Prezidento įsakymas 9983“), kuris papildė galiojančius kelionės apribojimus pagal P.Į. 9645, išplėsdamas juos dar šešių šalių piliečiams. Apribojimai taikomi tik imigracinėms vizoms ir (arba) žaliosios kortelės vizoms, bet netaikomi neimigracinėms vizoms. Daugiau informacijos rasite šioje nuorodoje.


Lapkričio 5 d., 2018 m.

Nuo 2018 m. lapkričio 5 d. JAV ambasados konsulinis skyrius suteiks galimybę tam tikrus reikalavimus atitinkantiems Lietuvos piliečiams kreiptis dėl vizos be pokalbioDaugiau apie tai skaitykite: http://ustraveldocs.com/lt_lt/lt-svc-iwoprogram.asp.

Mount Rushmore - South Dakota

Dėkojame, kad lankotės tarnybos, teikiančios konsultacijas JAV vizų klausimais Lietuvoje, internetinėje svetainėje. Čia rasite informaciją apie JAV neimigracines ir imigracines vizas, bei reikalavimus joms gauti. Šioje svetainėje taip pat sužinosite, kaip sumokėti kreipimosi dėl vizos mokestį ir kaip užsiregistuoti pokalbiui JAV ambasadoje.

Tai oficiali JAV ambasados internetinė svetainė.