ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃຈວ່າ ຜູ້ຂໍວີຊາຫຼາຍຄົນໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມການຂໍວີຊາແລ້ວ ແລະ ກຳລັງລໍຖ້າການນັດໝາຍເພື່ອສຳພາດວີຊາຢູ່. ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພື່ອໃຫ້ການດຳນີນການອອກວີຊ່າກັບຄືນມາເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ ແລະ ປອດໄພທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຂໍໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດອາເມລິກຈະຂະຫຍາຍອາຍຸການນຳໃຊ້ຂອງໃບເສຍຄ່າທຳນຽມການຂໍວີຊາຂອງທ່ານອອກໄປ (ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າຄ່າ MRV) ຈົນຮອດວັນທີ່ 31 ທັນວາ 2021, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂໍວີຊາທຸກຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດນັດສຳພາດວີຊາໄດ້ ເນື່ອງຈາກການຢຸດປະຕິບັດວຽກງານປົກກະຕິບັດຂອງທາງ ກົງສຸນ ໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະນັດໝາຍເພື່ອສຳພາດຂໍວີຊາໄດ້ ແລະ/ຫຼື ເຂົ້າມາສຳພາດວີຊາຕາມທີ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມດຳເນີນການໄປແລ້ວ. ກະລຸນາຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວັນແລະເວລາທີ່ພວກເຮົາຈະກັບມາປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ດຳເນີນການອອກວີຊາຕາມປົກກະຕິ ຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້


 ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 15 ກໍລະກົດ, ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ກັບມາເປີດໃຫ້ບໍລິການວີຊາປະເພດຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງລວມມີ ວີຊາປະເພດ F, M ແລະ J (ສຳລັບແພດຕ່າງຊາດ, ແຂກຂອງລັດຖະບານ, ສາດສະດາຈານນານາຊາດ, ນັກວິຊາການຄົ້ນຄວ້າ, ນັກວິຊາການຄົ້ນຄ້ວາໄລຍະສັ້ນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກຮຽນມັດທະຍົມແລະນັກສຶກສາວິທະຍາໄລ/ ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ), ວີຊາປະເພດ C1/D, E, I, O, ແລະ P. ແລະວີຊາປະເພດຖາວອນ ລວມມີ ວີຊາປະເພດ IR1, IR2, CR1, ແລະ CR2. ຄ່າທຳນຽມວີຊາທີ່ຍັງມີອາຍຸການຢູ່ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ເຮັດນັດສຳພາດວີຊາໄດ້ໃນປະເທດທີ່ທ່ານໄດ້ຊຳລະຄ່າທຳນຽມ ກຳນົດພາຍໃນ 1 ປີ ນັບຈາກມື້ທີ່ໄດ້ຊຳລະຄ່າທຳນຽມ. ຖ້າທ່ານມີຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນໃນການເດີນທາງ ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເພື່ອຂໍນັດສຳພາດວີຊາດ່ວນໄດ້ທີ່: https://www.ustraveldocs.com/la/la-niv-expeditedappointment.asp 


ຜູ້ສະໝັກຂໍວີຊາປະເພດ H1B, H2B, H4, L ແລະ J ບາງປະເພດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກຖະແຫລງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ເລກທີ 10052 ຄວນຈະເຮັດຄຳຮ້ອງຂໍນັດສຳພາດ, ຖ້າທ່ານມີເຫດຜົນທີ່ເຊື່ອໄດ້ວ່າທ່ານມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍຕາມຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງໃນຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຢູ່ໃນຖະແຫລງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ເບິ່ງໄດ້ໃນທີ່ນີ້.


ນັບແຕ່ວັນທີ 20 ມີນາ, ສະຖານທູດ ແລະ ກົງສຸນສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ ຈະຍົກເລີກທຸກມື້ນັດໝາຍສຳພັດຂໍວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ແລະ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມສືບຕໍ່ບໍລິການມາເປັນປົກກະຕິຢ່າງວ່ອງໄວ ແຕ່ປັດຈຸບັນພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີຄຳຕອບລະອຽດວ່າຈະເປັນມື້ໃດຢ່າງແນ່ນອນ. ຄ່າທຳນຽມວີຊາ MRVສາມາດນຳໃຊ້ໃນປະເທດທີ່ທ່ານຈ່າຍ ແລະ ມີກຳນົດເວລານຳໃຊ້ແມ່ນ 1ປີ ນັບແຕ່ວັນໄປຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທີ່ທະນາຄານ. ຖ້າທ່ານມີບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງການເດີນທາງດ່ວນ ທ່ານກະລຸນາເຂົ້າເວບໄຊ: https://ustraveldocs.com/la_la/la-niv-expeditedappointment.asp ແລະປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນນຳເພື່ອຂໍມື້ສຳພາດແບບຮີບດ່ວນ.


ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນດາຂໍ້ມູນການຈຳກັດການຕ່າງໆດ້ານເດີ່ນທາງຂອງໂຄງການຍົກເວັ້ນວີຊາ, ລວມມີຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບປັດສະປອດເອເຫຼັກໂຕນິກ ກະລຸນາເຂົ້າເບີງໃນເວບ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.

Mount Rushmore - South Dakota

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ບໍລິການ ການຍື່ນຂໍວີຊາສໍາລັບ ປະເທດລາວ. ໃນເວັບໄຊ໌ນີ້, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ແລະ ວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການຍື່ນຂໍວີຊາສຳລັບວີຊາແຕ່ລະປະເພດ. ທ່ານຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີຊຳລະຄ່າທຳນຽມຍື່ນຂໍວີຊາ ແລະ ຈອງການນັດສຳພາດທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ວຽງຈັນ.

ເວັບໄຊ໌ນີ້ ແມ່ນເວັບໄຊ໌ທາງການທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຍື່ນຂໍວີຊາ ຂອງສຳນັກງານການທູດຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ລາວ.

ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ


ການຍື່ນ ໃບຄຳຮ້ອງຂໍ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ


ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ